Measurement View

สำหรับการวัดรูปร่าง Measurement View ช่วยให้เราสามารถวัดและรวบรวมข้อมูลในเวลาเดียวกันโดยใช้เครือข่ายออนไลน์ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกับระบบการวัด 3 มิติด้วยอินเตอร์เฟซ RS232C ด้วยมุมมองการวัดการรับข้อมูลข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดหรือพลาดการวัดเป็นเรื่องง่ายมาก "Measurement View" ทำให้ข้อมูลในไซต์ทำงานมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

คำอธิบาย

ข้อมูลทางเทคนิค

Product Inquiry

 

Have a question? Need to contact us? Find the best way right here.