Layout Machine E-Model

Model พื้นฐาน

เป็นเครื่อง Layout Machine ขนาดเล็ก แต่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมรถยนต์ สามารถใช้งานการวัดได้อย่างหลากหลายรูปแบบ เคลื่อนย้ายง่าย มีค่าความถูกต้องและแม่นยำ

คำอธิบาย

  • สามารถใช้งานวัดได้ทุกรูปแบบ มีประสิทธิภาพการใช้สูง
  • การตั้งค่าการใช้งานต่างๆทำอย่างได้อย่างสะดวกสบายา
  • น้ำหนักเบา

ข้อมูลทางเทคนิค

Specification :

 

TYPE A B C D E F Accuracy/Axis Weight(kg.)
12E 950 350 1350 1200 160 1945 ±0.08 145
16E 1120 364 1636 1600 160 2345 ±0.08 195
20E 1200 350 1870 2000 160 2745 ±0.08 205
25E 1200 415 1658 2500 240 2810 ±0.1 300

กรณีใช้ร่วมกับเฟรมแบบมาตรฐาน ค่าความถูกค้องจะเป็นค่าต่อแกนมาตรฐานการสอบเทียบของ TTS

Product Inquiry

 

Have a question? Need to contact us? Find the best way right here.